Četvrta Viteška motorizovana brigada pokrivala je zonu odgovornosti na području Hrasnice, Sokolović Kolonije, Butimira i Igmana u dužini od 48 kilometara i jedna je od ključnih jedinica AR BiH za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Pored aktivnih borbenih dejstava, brigada je uspjela saučuvati, održati i graditi jedinu komunikaciju opkoljenog Sarajeva sa svijetom, a to je Igmanski put i objekat tunel "Dobrinja-Butmir" (D-B).