O UDRUŽENJU O BRIGADI KARTE NAŠI HEROJI MULTIMEDIA PRISTUPNICA KONTAKT
 
 
     
 
 

ORGANI UDRUŽENJA

DOKUMENTACIJA UDRUŽENJA

AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

 

 SKUPŠTINA

 

UPRAVNI ODBOR

 

GENERALNI SEKRETAR

 

ETIČKI ODBOR

 

KOMISIJA ZA INTERNU REVIZIJU

 

SEKRETARIJAT

 

PODRUŽNICE

 

ORGANI PODRUŽNICA

 

ČLANSTVO

 

OSTALO

 

 

 

 

 

UDRUŽENJE “4. VITEŠKA MOTORIZOVANA BRIGADA SAČINJAVA 15 PODRUŽNICA:

 

 1. Podružnica I - Komanda 4. Viteške motorizovane brigade (K-da 4. Vmtbr),
 2. Podružnica II - Vod za opsluživanje (VOP) i Vod atomsko-biološko-hemijske odbrane (Vod ABHO),
 3. Podružnica III - Vod veze (VV),
 4. Podružnica IV - Izviđačka četa (IČ),
 5. Podružnica V - Četa vojne policije (ČVP),
 6. Podružnica VI - Diverzantsko-izviđački odred “Fikro“ (DIO “Fikro“) ,
 7. Podružnica VII - 1. Motorizovani bataljon (1. mtb),
 8. Podružnica VIII - 2. Motorizovani bataljon (2. mtb),
 9. Podružnica IX - 3. Motorizovani bataljon (3. mtb),
 10. Podružnica X - 4. Motorizovani bataljon (4. mtb),
 11. Podružnica XI - Mješoviti artiljerijski divizion (MAD),
 12. Podružnica XII - Laka artiljerijsko-raketna baterija protivzračne odbrane (Larb PZO),
 13. Podružnica XIII - Inžinjerijski bataljon (Inž bat),
 14. Podružnica XIV - Logistički bataljon (Log bat),
 15. Podružnica XV - Ratna bolnica “Ćamil Marić“.