O UDRUŽENJU O BRIGADI KARTE NAŠI HEROJI MULTIMEDIA PRISTUPNICA KONTAKT
 
 
     
 
 

ORGANI UDRUŽENJA

DOKUMENTACIJA UDRUŽENJA

AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

 

 SKUPŠTINA

 

UPRAVNI ODBOR

 

GENERALNI SEKRETAR

 

ETIČKI ODBOR

 

KOMISIJA ZA INTERNU REVIZIJU

 

SEKRETARIJAT

 

PODRUŽNICE

 

ORGANI PODRUŽNICA

 

ČLANSTVO

 

OSTALO

 
 

 

 

 

 

Član Udruženja može biti borac, član porodice šehida, poginulog i umrlog borca
Brigade.
Član Udruženja može biti pravni subjekt, fizičko i pravno lice državljanin BiH i strani državljanin sa stalnim ili povremenim prebivalištem u BiH.
Počasni član Udruženja može biti lice mlađe od 18 godina državljanin BiH i strani
državljanin sa stalnim ili povremenim prebivalištem u BiH.
Počasni član Udruženja ima jednaka prava i obaveze kao član Udruženja, izuzimajući aktivno i pasivno biračko pravo, te obavezu plaćanja članarine.
Član Udruženja za svoj rad odgovara legalno izabranim organima Udruženja.