O UDRUŽENJU O BRIGADI KARTE NAŠI HEROJI MULTIMEDIA PRISTUPNICA KONTAKT
 
 
     
 
 

ORGANI UDRUŽENJA

DOKUMENTACIJA UDRUŽENJA

AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

 

STATUT

 

ETIČKI KODEKS

 

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

 

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

 

PRAVILNIK O DODJELI JEDNOKRATNE POMOĆI

 

PRAVILNIK O PRIZNANJIMA

 

PRAVILNIK O FINANSIJSKOM POSLOVANJU

 

PRAVILNIK O OSNOVNIM SREDSTVIMA