O UDRUŽENJU O BRIGADI KARTE NAŠI HEROJI MULTIMEDIA PRISTUPNICA KONTAKT
 
 
     
 
 

ORGANI UDRUŽENJA

DOKUMENTACIJA UDRUŽENJA

AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

 

 SKUPŠTINA

 

UPRAVNI ODBOR

 

GENERALNI SEKRETAR

 

ETIČKI ODBOR

 

KOMISIJA ZA INTERNU REVIZIJU

 

SEKRETARIJAT

 

PODRUŽNICE

 

ORGANI PODRUŽNICA

 

ČLANSTVO

 

OSTALO

 
 

 

 

 

 

Izbor delegata vrši se na nivou podružnica.


Popuna delegata vrši se po principu 10% od broja članova podružnice.

Prilikom izbora i popune delegata, potrebno je osigurati da struktura Skupštine oslikava strukturu Brigade, odnosno strukturu Udruženja.